Get Adobe Flash player

 

Zaloguj
Login:
Hasło:
zapomniałeś(aś) hasło?

Ostatnie aktualności

Ostatnie ogłoszenia

 

Regulamin


Postanowienia ogólne

EVmobile to giełda w której można umieszczać bezpłatnie ogłoszenia sprzedaży pojazdów elektrycznych i hybrydowych.  Korzystanie z usług i treści strony wiąże się zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

W przypadku  naruszenia prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt mailowy z informacją o numerze identyfikacyjnym danej oferty oraz adresie email lub numerze telefonu reklamodawcy. Numer identyfikacyjny reklamy to numer występujący w adresie URL strony, na którym znajduje się reklama. Aby ułatwić  i przyśpieszyć procedurę prosimy również o podanie adresu email, na który przesłane informacje mają zostać przekazane dalej.

 

Zakres usług

Na mocy warunków niniejszego Regulaminu EVmobile ma obowiązek zapewnienia aplikacji służącej do bezpłatnego wprowadzania ogłoszeń, aktywowania  ogłoszeń umieszczonych zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także i upewniania się, że umieszczone ogłoszenia można wyszukać w serwisie.

W serwisie EVmobile umieszczać można ogłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie sprzedaży nowych lub używanych pojazdów z napędem elektrycznym (EV), hybrydowym (HEV), hybryd z wtyczką (PHEV), pojazdów elektrycznych o rozszerzonym zasięgu  (EREV), pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi (FCEV), miejskich pojazdów elektrycznych bliskiego transportu kategorii NEV oraz  wolnobieżnych pojazdów elektrycznych kategorii LSV.

Ogłoszenia sprzedaży mogą dotyczyć pojazdów takich jak samochody osobowe, samochody dostawcze, motocykle, skutery, quady, rowery, autobusy, lekkie i ciężkie samochody ciężarowe, wózki golfowe, wózki widłowe, pojazdy budowlane, pojazdy rolnicze itp, pod warunkiem że źródłem napędu jest silnik elektryczny lub hybrydowy. Ogłoszenia mogą dotyczyć zarówno pojazdów produkowanych fabrycznie jak i pojazdów powstałych w skutek konwersji samochodów spalinowych na elektryczne (np. DIY). W serwisie można tez umieszczać ogłoszenia części, akcesoriów i aplikacji pod warunkiem, że są one związane z samochodami elektrycznymi lub hybrydowymi.

EVmobile zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń  z powodów niedostosowania się do warunków opisanych powyżej, złamania prawa lub przepisów, a także działań niemoralnych, niezgodnych z ideą strony czy obrażających użytkowników. Usunięcie ogłoszenia nie wiąże się z rekompensatą dla autora ogłoszenia. Powodem usunięcia ogłoszenia może być również niedostosowanie się do ogólnych warunków użytkowania strony. Serwis EVmobile zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

Serwis EVmobile zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości umieszczania oraz  usuwania ogłoszeń dotyczących  sprzedaży wszelkich pojazdów z silnikami spalinowymi.

EVmobile zastrzega sobie również prawo do tymczasowego ograniczenia możliwości umieszczania i wyszukiwania ogłoszeń, jeśli ma to związek z  nadmiernym obciążeniem serwera lub bazy danych, pracami technicznymi lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwera czy odpowiedniego funkcjonowania usług (prace zwiane z obsługa strony ). W takich przypadkach EVmobile ma obowiązek wzięcia pod uwagę dobra użytkowników i poinformowania ich o planowanych operacjach. Podczas prac mogą nastąpić problemy techniczne takie jak niemożność lub ograniczona możliwość wyszukiwania i(lub) dodawania ogłoszeń (nieoczekiwany błąd systemu).

 

Prawo własności intelektualnej

Wszystkie elementy wchodzące w skład strony EVmobile (tekst, grafika, oprogramowanie, zdjęcia, obrazki, filmy, dźwięki, mapy, nazwy, loga, znaki firmowe, projekt, a także bazy danych i inne elementy będące pod ochroną) jak i strona sama w sobie podlegają prawu międzynarodowemu dotyczącemu własności intelektualnej. Elementy te stanowią własność serwisu EVmobile, z wyjątkiem elementów dostarczonych z zewnątrz, które nie podlegają prawom autorskim.

W rezultacie użytkownicy serwisu EVmobile zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad:

-          nie wykorzystywać ani nie kopiować informacji, danych i ogłoszeń dostępnych na EVmobile na korzyść czyjąś lub własną, a także w celach komercyjnych i innych

-          nie umieszczać materiałów na innej stronie

-          nie stosować żadnych aplikacji internetowych służących do wyszukiwania, przeglądania i odzyskiwania stron w celu odnalezienia danego elementu EVmobile (agregatory ogłoszeń itp.)

Wykorzystanie elementów strony wbrew i bez zgody serwisu  EVmobile oznacza naruszenie własności intelektualnej. Wiąże się to z pogwałceniem prawa, a co za tym idzie, z nałożeniem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej na osobę, która popełniła wykroczenie. EVmobile zastrzega sobie prawo do podjęcia przeciwko takiej osobie wszelkich mozliwych kroków prawnych.

Serwis EVmobile  jest wyłącznym właścicielem bazy danych umieszczone na stronie. Wykorzystanie jej zawartości wbrew bez zgody serwisu  EVmobile wiąże się z nałożeniem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej na osobę, która popełniła wykroczenie. EV mobile zastrzega sobie prawo do podjęcia przeciwko takiej osobie wszelkich kroków prawnych.

Nazwa EVmobile oraz logo są znakami firmowymi strony. Wykorzystanie ich wbrew EV mobile wiąże się z nałożeniem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej na osobę, która popełniła wykroczenie. EVmobile zastrzega sobie prawo do podjęcia przeciwko takiej osobie wszelkich kroków prawnych.

Odszkodowanie, zakłócanie pracy serwisu i manipulacja  zawartością strony

EV mobile nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez użytkowników zamieszczających ogłoszenia lub korzystających z serwisu EVmobile w sposób naruszający te prawa. Obowiązkiem użytkowników nie stosujących się do zasad jest uregulowanie kosztów, w tym kosztów prawnych i sądowych, poniesionych przez serwis  EVmobile w przypadku oskarżenia strony o złamanie praw autorskich. Nie dotyczy to użytkowników działających zgodnie z prawem.

Aby umożliwić jak najszybsze i najwygodniejsze wyszukiwanie ogłoszeń, EV mobile stara się jak najczęściej aktualizować bazę danych. W związku z tym użytkownicy, którzy sprzedali oferowane pojazdy lub zrezygnowali z ich sprzedaży, powinni niezwłocznie usunąć swoje oferty ze strony.

Użytkownicy EVmobile mogą wyszukiwać ogłoszenia pojazdów poprzez wyszukiwarkę umieszoną w serwisie EVmobile. Zabrania się wyszukiwania ogłoszeń poprzez ominięcie wyszukiwarki serwisu EVmobile, np. stosując programy do przeglądania baz danych EVmobile (np. agregatory ogłoszeń). W takiej sytuacji zostanie wniesione oskarżenie przeciwko użytkownikowi z konsekwencjami prawnymi dotyczącymi nielegalnego wykorzystania własności intelektualnej.

Zabrania się wszelkich działań mających na celu uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania serwisu EVmobile. Użytkownicy nie powinni podejmować żadnych kroków, które przyczynią się do nadmiernego obciążenia serwera lub bazy danych i tym samym uniemożliwienia innym użytkownikom sprawnego korzystania zserwisu. Zabrania się blokowania i modyfikowania treści zawartych w EVmobile , a także wykonywania czynności zakłócających działanie strony.

Zabrania się również fałszowania wyników wyszukiwania ogłoszeń oraz manipulowania nimi poprzez wprowadzanie błędnych informacji, umieszczanie danego pojazdu w złej kategorii oraz inne czynności wpływające niekorzystnie na działalność strony.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

EVmobile nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:

-          zakłócenia wywołane pracami technicznymi lub aktualizacją danych

-          tymczasowy brak dostępu do strony z powodu problemów technicznych niezależnie od ich źródła

-          wywołane przez użytkownika szkody pośrednie i bezpośrednie dotyczące treści, dostępu i użytkowania strony, niezależnie od ich natury

-          nielegalne wykorzystywanie strony; za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie odpowiedzialny jest użytkownik i to on ponosi konsekwencje swoich działań; użytkownik ma również obowiązek odciążenia EVmobile od odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie stron osób trzecich w przypadku, gdy osoby te obarczą nią EV mobile

-          utratę przez użytkownika EV mobile identyfikatora i/lub hasła, a także kradzież tożsamości i praw do wizerunku

-          fałszywe  ogłoszenia umieszczone przeciwko innym osobom

-          błędy na stronie oraz na mapie stacji ładowania pojazdów elektrycznych

 

Zmiany w regulaminie

Serwis EVmobile zastrzega sobie prawo do modyfikowania regulaminu w każdej chwili. Zaleca się zatem częste sprawdzanie czy niniejszy Regulamin uległ zmianom. Kontynuacja używania serwisu po modyfikacji Regulaminu oznacza akceptację przez użytkownika wprowadzonych zmian.

 


2012 EV mobile. All rights reserved. The brands and trademarks mentioned belong to their respective owners. Use of this Web site implies acceptance of the Terms and Conditions and Privacy Policy.

Reklamy: Rowery elektryczne